Naturreservat & Kulturspår i skog

Naturreservat & Kulturspår i skog

Natur- och kulturreservat har många syften Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.
Samlad författning:   Naturreservat Lycksele

Natur- och kulturreservat har många syften

I skogen finns mängder av spår som visar hur vi människor nyttjat skogen – från stenålder fram till idag – både för husbehov och som näring. Många spår är unika för vår landsände.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten