Lycksele Djurpark

I Lycksele finns Sveriges nordligaste djurpark, och det speglas i hur dom valt att specialisera sig. Här är det fokus på att bevara, utbilda och bedriva forskning om den nordiska faunan och du som besökare är med och hjälper till att bedriva detta viktiga arbete!

Sommartid är djurparken och leklandet öppet för drop-in. Under vintern behöver du förboka ditt besök. Läs mer om aktuella händelser på Lycksele Djurparks hemsida!