Shopping

Shopping Lycksele - Ett brett utbud

En liten ort med ett stort engagemang. Ja så kan man sammanfatta Lycksele. Många evenemang som lockar besökare till Lycksele. Shoppingen är en viktig del av en stad och Lycksele har ett brett utbud av butiker. Lycksele har historiskt sett alltid varit en viktig mötesplats för handel. Välkommen till Lycksele för shopping.

Årets butik i Lycksele 2016 blev Audio Video.

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten