Om IsleMountain

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har IsleMountain skapat 37 blogginlägg för.

Vargrumpan

Vandringsled Vargrumpan Området ligger sydväst om Kattisavan vid Rusträsket. I de små tjärnarna och i Valträsket kan du fiska efter både abborre och ädelfisk. Fiskekort köps av Kattisavan FVO. I området finns flera fina rastplatser, raststuga, bryggor samt en vandringsled. Hitta hit

Paubäcksleden

Vandringsled Paubäcksleden Pauliden berättar om hur naturen – skogen och vattendragen – nyttjades förr i tiden. Området kännetecknas av ett rikt kultur- och naturlandskap med mångfald och artrikedom som är av nationellt intresse. Pauliden är även ett populärt fiske- och rekreationsområde med inslag av vildmark. Paubäcken

Örträskleden

Vandringsled Örträskleden Längst i södra spetsen av kommunen ligger Örträsk även kallad "den vackra dalen". Här kan du vandra runt Örträsksjön på den nyanlagda Örträskleden. Leden på Västra sidan är klar för vandring. Den blåa markeringen visar ledens sträckning i grova drag. Det finns många lämpliga ställen

Ponderosaleden

Ponderosaleden Ponderosaleden är lättcyklad med kräver MTB. Alla fikaställen går att nå med vanlig cykel via grusvägen som heter Ponderosavägen. Längd: 17,4km Stigning: 278m Var uppmärksam för mötande cyklister, löpare och fotgängare längs hela leden. Fikaställen finns vid Lycksbäcken, Aggavan och Café på golfbanan. QR kod

Poastigen

Vandringsled Poastigen I boken ”Poas söner” beskriver Linnea Fjällstedt en fattig familjs kamp för överlevnad under tiden 1920-1940. I kojan vid Storberget levde de under ett decennium. Johannes ”Poas” Nilsson hade tillsammans med sin hustru Josefina odlat upp torpet Genberg. När hon dog blev han tvungen att

Kanotled Vindelälven Rusksele

Kanotled Vindelälven Rusksele Vindelälven Det finns långa, familjevänliga sträckor i Vindelälven, likväl som tuffa forsar. Denna beskrivning är fokuserad på familjevänliga kanotleder som kan fungera som dagsturer. Vindelälven är paddelvänlig i de flesta förhållanden utom möjligen i riktigt extrema vårflöden. Rusksele-Forsholm - Ca 20 km familjevänlig

Kanotled Vindelälven Ekorrsele

Kanotled Vindelälven Ekorrsele Vindelälven Det finns långa, familjevänliga sträckor i Vindelälven, likväl som tuffa forsar. Denna beskrivning är fokuserad på familjevänliga kanotleder som kan fungera som dagsturer. Vindelälven är paddelvänlig i de flesta förhållanden utom möjligen i riktigt extrema vårflöden. Ekorrsele -

Kanotled Lycksbäcken

Kanotled Lycksbäcken Lycksbäcken (eller Lycksabäcken)är ett vattendrag med ett flertal valmöjligheter, med allt från flerdagsturer till kortare dagsetapper. Det är en skogså som rinner omväxlande mellan sjösystem, skogsmark, sankmarker med en ofta lugnflytande och svagt strömmande karaktär. Antalet forsar är få och

Smörbanan

Vandringsled Smörbanan Smörbanan är en gammal vandringsled som har anor från lång tid tillbaka i tiden, då det gick en ren- och hästväg från Anundsjö i Ångermanland till marknads- och tingsplatsen i Lycksele. Namnet kommer från tidigt 1800-tal när handlare använde den för att resa till

Till toppen