Björksele FVO

Björksele FVO ligger ca 60 km NV om Lycksele längs väg 363.  Området domineras av den vackra, outbyggda Vindelälven, och här finns ett flertal fiskrika forsar och sel med fina bestånd av abborre, harr, öring och lax. Ytterstträsket, Bjurbäcken och Ljusvattentjärn (inplanteringsvatten) är andra fisketips i området.

Hemsida: https://www.fiskekort.se/bjorksele/

Fiskarter

Lax, öring, harr, gädda, abborre, sik, röding (Ljusvattentjärn)

Fiskekort/regler

Under dispensfisket för lax (15/8-15/9) gäller särskilda fiskekort och särskilda regler:
1. Du måste lösa dispenskort
2. Du måste rapportera ditt fiske

Samtliga vatten är upplåtna för fiske med handredskap utom Kvarnbäcken som är lek/uppväxtområde för öring och är totalfredad under hela året.  I Hornträsket får även utomstående som löst årskort fiska med 5 st nät. För markägare och övriga bybor gäller ingen begränsning av nät i Hornträsket. Nätfiske efter lax i Vindelälven är förbjudet året runt.

Fiskeregler

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Endast fiske med handredskap.
För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Öring

Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax

Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.
Fiskeperiod: 19/6 – 31/8.Harr
Minimimått 35 cm

Info

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO eller via Internet (se nedan).

https://www.fiskekort.se/bjorksele/