Blåvikens Fiskeområde

Sedan 2016 samarbetar Pausele/Bäcknäs FVO samt Blåvikens FVO och säljer därmed ett gemensamt fiskekort. Området ligger cirka 40 km norr om Lycksele, efter väg E12. Det rymmer del av Umeälven, Paubäcken, Lycksbäcken samt ett tiotal sjöar och tjärnar. Området är väl försett med stigar och vägar och mycket lättillgängligt. Ett av kommunens finaste strömvatten, Paubäcken (naturreservat bildat 2017) finns i området, och utgör tillsammans med Lycksbäcken, fina utflyktsmål för den som vill fiska harr och öring. I Blåviken (Umeälven) finns grov gädda och abborre. Andra tips är Mörtsjön (harr) samt Hundsjön (harr, röding, öring), där det finns möjlighet att hyra båt.

Boende

Kattisavan Camping är beläget ca 20 km från FVO och har ett flertal olika stugalternativ
Camping: Vindskydd och rastplatser finns vid Paubäcken samt Kvarnbäcken.

Djupkarta

Kontakt

Kontaktperson Jan-Erik Staaf: 070-327 08 77

Fiskarter

Umeälven: Öring, harr, gädda, abborre, sik
Paubäcken, Lycksbäcken: Harr, öring, gädda, abborre
Mörtsjön: Harr, abborre
Hundsjön (båtuthyrning): Gädda abborre, sik
Vittjärn: Grov abborre, naturlig öring
Långtjärn: Gädda och grov abborre

Fiskekort/regler

Fiskekort: Kattisavans Camping (0950-180 60) samt i Lycksele tätort; Circle K (0950-148 80), Shell (0950-12500) och Turistbyrån (0950-16990)
Lokala försäljare: Följ fiskekorts-skyltar i byarna Blåviksjön, Rusele, Pausele

Regler Paubäcken

Godkänd fisk= 25-35 cm mätt nos till spets
(Fönsteruttag: Fisk mindre än 25 resp större än 35 cm skal returneras)

Max 3 godkända fiskar får behållas/fiskare och dygn

Enbart spinn och flugfiske

Maskmete förbjudet

OBS: Power Bait och ståndkroksliknande redskap är förbjudet