Bratten FVO

Brattens fiskevårdsområde ligger cirka 20 km SV om Lycksele efter väg 365. Det omfattar delar av de strömmande vattnen Öreälven och Granån. Dessutom finns ett antal sjöar och tjärnar. I området finns vindskydd, rastplatser och stigar. I Öreälven och Granån finns harr och öring. I Abborrtjärn och N. Björntjärn planteras det röding. Abborrtjärn har även öring, sik och abborre och är lättillgänglig med bryggor och röjda kastplatser. Knäppingsjön har ett rikt gäddbestånd.

Fiskarter

Öreälven: Harr, gädda och abborre (svagt öringbestånd)
Granån: Harr, öring, gädda, abborre
Knäppingsjön: Gädda, abborre
Abborrtjärn: Abborre, Sik, Öring, Röding
N Björntjärn: Röding

Fiskekort/regler

Fiskekort: Finns att köpa i byn Bratten. Samtliga vatten inom området är upplåtna för sportfiske med handredskap.I Abbortjärn och N. Björntjärn gäller särskilt fiskekort. Se regler vid försäljningsstället, fångstkvotering mm.

Minimimått

Harr och öring 30 cm.

Info

Kontaktperson saknas