Byssträsk-Nyliden FVO

Byssträsk-Nyliden FVO ligger ca 35 km SÖ om Lycksele, följ bara vägen mot Lycksele flygplats/Gäddträsk. I slutet av byn Gäddträsk tar ni vänster vid den korsning som avslutar byn, och efter 10 km nås Byssträsk. Detta FVO omfattas av ett sjö- och vattenrikt system med god tillgång av abborre och gädda, dessutom finns lake, mört och siklöja. I området kan man även hyra båtar.

Fiskevatten

Stenträsket – känt för sitt ofta fina abborrfiske. (Båt finns för uthyrning. Bua finns.)
Byssträsket – sjön där de största gäddorna fångats (se ovan). (Båt finns för uthyrning. Bua finns.)
Kalven – har under senare år levererat ett antal riktigt grova abborrar. (Båt finns för uthyrning.)
Holmträsket – även den sjön (förhållandevis liten) har ett fint abborrfiske, speciellt på våren. (Båt finns för uthyrning.)
Lappträsket – bidrar även den med grov abborre, och även skaplig gädda. (Båt finns för uthyrning. Bua finns.)
Vittanträsket – bra abborrvatten. (Båt finns för uthyrning.)
Gäddbäcken – upp till gränsen mot Gäddträsk. Namnet förpliktar!
Byssjan – ner till Nottjärn. Mycket trevligt och fiskrikt gäddvatten för de som föredrar strömmande vatten.

Fiskekort/regler

Kenneth Heldestad (bor i Byssträsk), tel.nr. 072- 72 99 334.Släpp gärna tillbaka fisk som du inte ämnar äta, och även gärna grov gädda (+5 kg) eller abborre (+1 kg). Givetvis hanterar du fisken humant – oavsett vad du tänker göra med den. Vi kastar inte fisken i skogen efter avslutat fiske!