Djupselforsens FVO

Området ligger c:a 85 km NV om Lycksele längs v. 363. Det domineras av Vindelälven och består huvudsakligen av fina forspartier. Dessutom finns några mindre sjöar och tjärnar i området. Ståsele- Djupsele- och Storgräsforsarna erbjuder alla ett bra fiske efter harr, öring och lax. I samtliga tjärnar finns abborre och gädda och särskilt bra fiske finns i Blåsträsket.

Fiskarter

Vindelälven: Lax, öring, harr, gädda, abborre och sik.
Tjärnar/Sjöar: Abborre, gädda

Fiskekort/regler

Fiskekort: https://www.fiskekort.se/djupseleforsen/
Fiskekort går även att lösa i byn Vindelgransele:
Fiskekortförsäljare: Roger Nilsson, Vindelgransele 070-2660785, Fredrik Stenman 0950-82001.

Regler

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas- endast fiske med handredskap.
Barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap – som då måste ha löst giltigt fiskekort.
Fiskeförbud råder i Mattjokkbäcken från mynningen till fallen uppströms väg 363 (förbudsskyltar finns uppsatta), mellan fastlandet och Harrboholmen samt från Harrboholmen.
Fiskeförbud i Harrbotjärnen hela året.

Öring

Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax

Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.
Fiskeperiod: 19/6 – 31/8 övriga tider fiskeförbud. Ev. dispensfiske under tiden 1/9-14/9 kräver särskilt dispensfiskekort som då finns tillgängligt i butiken. Vid fiske utan detta fiskekort riskerar du böter.

Harr

Minimimått 35 cm
Fiskeförbud 15/4 – 31/5

Info

En mysig, enkel fiskestuga med 5 bäddar finns att hyra i området.
Kontaktpersoner: Roger Nilsson, Vindelgransele 070-2660785, Fredrik Stenman 0950-82001