Ekorrsjö-Ekorrträsk FVO

Ekorrsjö-Ekorrträsk FVO ligger 50 km nordost om Vindeln tätort på gränsen mot Lappland. Området domineras av Innersjön-Ekorrträsket samt ett flertal sjöar och tjärnar. Det största vattendraget utgörs av Ekorrbäcken som mynnar i Vindelälven.

Fiskarter

Innersjön-Ekorrträsket: Bra och lättåtkomligt abborr- och gäddfiske.

Klarvattutjärn: Ett av kommunens bästa rödingvatten med grov röding,som dock kan vara svårflörtad. Kontinuerlig utsättning av hornavanröding sker årligen och det i form av yngel eller ettårig fisk. Röding upp över tre kilo fångats.

Långtjärn: Regnbåge har planterats in sedan 1998 och detta i form av fångstfärdig fisk. Långtjärn hyser även öring.

Ekorrbäcken: Har ett måttligt bestånd av harr och öring

Fiskekort/regler

Fiskekort: Köpes i byn (se skyltar om fiskekortsförsäljning)

Djupkarta