Forsholm-Siksele FVO

Forsholm-Siksele FVO ligger på båda sidor av Vindelälven ca 35 km NO om Lycksele efter väg 363. Det omfattar ca 13 km av Vindelälven samt ett flertal sjösystem på båda sidor av älven. Området är lättillgängligt och det finns ett flertal vindskydd och rastplatser i området. Renträsket och Skivsjön har fina abborrbestånd och är populära pimpelfiskesjöar.

Hemsida: http://www.sikseleif.se/siksele%20fvo.htm

Fiskarter

Vindelälven: Lax, öring, harr, abborre, gädda, sik
Hamptjärn: Regnbåge, röding (särskilt fiskekort)
Skivsjön: Abborre, gädda
Renträsk: Abborre, gädda
Orrträsk: Abborre, gädda

Fiskekort/båt

Fiskekort:

Shell Bensinstation Lycksele 0950- 12500
Tage Eriksson Siksele 073-021 25 55
Johannes Lia Siksele 070- 351 62 59
Monika Johansson Nordanskog 076-363 79 23
Handlar’n Rusksele 073-315 25 36
Ronny Lidberg Vormsele/Lillå  070-3103707
Kjell Renman Grundsund 070-679 03 51
Ingemar Johansson Forsholm 070-213 30 93

Båtuthyrning: Renträsk, Skivsjön, Skivsjökalven och lill Nackträsk

Regler/Minimimått

Endast sportfiske med handredskap.

Hamptjärn: Max 3 fiskar/dygn-endast fiske från land

Lax

Minimimått: 50 cm.
Säsong: 19/6-31/8
Max 1 lax/fiskare/dygn

Öring

Minimimått: 40 cm

Harr

Minimimått: 30 cm
Fredningsområden: Nackbäcken och Björklidbäcken