Granåns FVO

Granåns fiskevårdsområde ligger cirka 30 km SV om Lycksele efter väg 365. Området domineras av Norrån och Granån. Dessutom finns det sjöar och tjärnar och ett P & T-fiske i Sjövika. I Granån finns harr och öring, främst i de nedre delarna. Abborre och gädda finns i den övre delen av Granån och i hela Norrån. Du hittar även öring i Leksjön och i Leksbäcken även om abborren dominerar. I ”Sjövika” i Åttonträsket bedrivs under sommartid P&T fiske på regnbåge med särskilt fiskekort och fångstbegränsning.

Fiskarter

Granån: Öring, harr, abborre, gädda
Norrån: Öring, harr, abborre, gädda
Åttonträsk – Sjövika: I den avstängda delen ”sjövika” bedrivs P & T under sommaren.
I sjön finns även gädda, abborre. Särskilt fiskekort gäller i Sjövika.

Fiskekort/båt

Fiskekort: Information saknas

Regler/Minimimått

Endast sportfiske med handredskap
Harr och öring: Minimimått 30 cm

Info

Kontaktperson: Kjell-Gunnar Hjalmarsson Tel 070-6992140