Kanotled Vindelälven Ekorrsele

Vindelälven

Det finns långa, familjevänliga sträckor i Vindelälven, likväl som tuffa forsar. Denna beskrivning är fokuserad på familjevänliga kanotleder som kan fungera som dagsturer. Vindelälven är paddelvänlig i de flesta förhållanden utom möjligen i riktigt extrema vårflöden.

Ekorrsele – Holmforsen (7 km) – Strycksele (12 km)

Lämplig plats att sjösätta kanoten är grillstugan vid västra sidan av älven vid byn Ekorrsele där bron över Vindelälven passerar(RT90: 7153147-1664167). Denna sträcka är mer omväxlande med sel, stryckor och jämna, ”snälla” forssträckor som de flesta kan passera om man bara tar det lugn och följer huvudfåran.

Ca 2 km nedströms byn Ekorrsele kommer byn Nedre Ekorrsele där den långa och trevliga Bäckarforsen tar vid strax nedström byn. Denna sträcka är lugnt forsande och kan passeras av de flesta paddlare.  Följ forsen till Älgselet och den lilla Holmforsen där du kan välja att avsluta med en fika, eller ta en rast innan du fortsätter till Strycksele. Nedströms den lilla ön i slutet av forsen kan du ta upp kajaken på älvens östra sida där det finns en liten skogsväg (RT90: 7148563-1669097). Längden på denna tur är 7 km.

Ifall du väljer den längre sträckan och fortsätter till Strycksele så finns en fin landstigningsplats vid badplatsen i Strycksele där du också hittar en fin strand (RT90: 7145694- 1673266). Sträckan på denna tur är totalt ca 12 km.