Kanotled Lycksbäcken

Lycksbäcken (eller Lycksabäcken)är ett vattendrag med ett flertal valmöjligheter, med allt från flerdagsturer till kortare dagsetapper. Det är en skogså som rinner omväxlande mellan sjösystem, skogsmark, sankmarker med en ofta lugnflytande och svagt strömmande karaktär. Antalet forsar är få och lätta att passera. Den har fått sitt namn efter den omfattande myrmark där Carl Von Linne´ tröttande innan han vände tillbaka mot civilisationen, under sitt utforskande av Lappmarken.

Man kan välja att göra en riktigt lång tur där man startar vid Blåviken uppströms sjön Övre Gattejaur
(RT90: 7201887, 1614403) och följer bäcken hela vägen ned till Lycksele, totalt ca 45 km. Det finns ett flertal fina rastplatser och flottarkojor längs den vägen där man kan vila.

En kortare väg, som kanske lockar fler besökare är att starta vid sjön Mettjaur (RT90: 7189939, 1619344) för att sedan fortsätta till Lycksbäckens utlopp i Umeälven, totalt ca 28 km.

En trdje variant är att starta neströms sjön Åtjärnen där Lycksbäcken gör en skarp 90-gradig sväng, och karaktären på denna sträcka är väldigt familjevänlig.Den sträckan är totalt 18 km lång.

Tips: Under paddlingen passerar du flera naturliga badplatser. En av de finaste stränderna och badplatserna är i slutet av denna sträcka på området Lyckan (RT90 :7172793, 1637092)