Kanotled Paubäcken

Paubäcken är en av Lycksele kommuns verkliga pärlor. Den ingår även i ett nyblivet naturreservat (2017) och ringlar sig i en vacker natur mellan Pauträsk till Umeälven. I ån finns ett fint bestånd av vild öring och harr och fiskekort finns att köpa på Kattisavans Camping. Var försiktig med uttaget. Beståndet är självreproducerande och inga utsättningar sker. Blir fisketrycket för stort så skadas beståndet.

En bra start för den paddlare som vill ha lite tuffare paddling (och bättre fiske) är att köra in på skogsvägen mot byn Hedmark, passera byn och fortsätt rakt fram i riktning mot Paubäcken. Här följer vägen nära bäcken och vid bron över bäcken (RT90: 7189841-1594008) kan du sätta ner din kajak. En bil lämnas lämpligen vid torpet Kvarnbacken (infart RT 90: 7198467-1598241), vilket är ett perfekt avslut på turen (totalt ca 20 km). Detta är också en trevlig plats för att ta en rast med fika och grillning.

Ifall ni vill, så går det bra att fortsätta ut till Umeälven och avsluta färden nedströms, till bron över Umeälven mellan Blåviksjön-Rusele.

Bra att veta: Paubäckens övre del är en bitvis tuff paddlingsled som fungerar bäst för små kajaker och Pack Rafts. Den är ofta snabb och stenig, med en smal och ringlande huvudfåra. En stor kanadensare blir problematisk att använda. Vid Fäladsberget (halvvägs på denna tur) RT 90: 7189978-1596957 finns en kraftigt fallande forssträcka som man bör passera landvägen.

En kortare och mer familjevänlig tur är att starta vid vindskyddet/vägbron nedströms Mejvanheden
(RT90: 7192924-1596407) och fortsätta ned till Kvarnbacken. Den turen blir totalt 9 km och är en enklare paddling än den som startar från Hedmarksdelen.