Kanotled Vindelälven Rusksele

Vindelälven

Det finns långa, familjevänliga sträckor i Vindelälven, likväl som tuffa forsar. Denna beskrivning är fokuserad på familjevänliga kanotleder som kan fungera som dagsturer. Vindelälven är paddelvänlig i de flesta förhållanden utom möjligen i riktigt extrema vårflöden.

Rusksele-Forsholm – Ca 20 km familjevänlig paddling

Lämplig start är Enebackens rastplats vid korsningen v. 363-v.365 (RT90:7194379-1642113) där du har en fin plan plats att sjösätta din kanot. Ca 5 km nedströms rastplatsen komemr du till ett vackert område med Rusksele by på ena sidan och ön Storholmen på andra sidan där du har en vacker paddlingsträcka om du väljer vattenfåran på ö-sidan. I slutet av byn finns en mycket fin badplats med en långgrund sandstrand. Nedströms badplatsen kommer en sk ”strycka” med lite snabbare vatten där du kan ha ett mycket fint fiske efter grov abborre och harr.

Nedströms Rusksele har du en 6 km lång paddlingssträcka i långsamflytande selmiljö till dess nu når den långsträckta ön Storholmen (RT90: 7189881-1651769). Paddla gärna den fåra som går på ”ösidan” så får du uppleva en vacker miljö med tystnad och fågelkvitter. Väljer du att åka på den vattenfåra som leder förbi byn Forsholm så får du uppleva en kort, men paddlingsvänlig,fors.

Efter Forsholm/Storholmen vidtar 9 km lugn familjepaddling till Ålavan (mitt emot byn Siksele) där du har ett gammalt färjeläge vilket är den perfekta platsen för att lämna en bil för att ta upp kanoten. Hela sträckan från Storholmen till Ålavan är lugn familjpaddling där ni passerar många fina naturområden och naturliga sandstränder. Här finns också fina sträckor med grus och sandgrund där du kan uppleva ett fint harrfiske. Självklart finns också fina sträckor för abborre och gädda.

OBS: I slutet av byn Siksele finns en kraftig fors som bara kan passeras av riktigt vana paddlare. Skulle du hamna här nere så är det bästa beslutet att ta iland kanoten och bära den upp till väg 363 alt paddla tillbaka till Ålavan.