Kattisavans FVO

Kattisavans fiskevårdsområde ligger cirka 30 km N om Lycksele vid väg E 12. Det omfattar del av Umeälven samt ett tiotal sjöar. Området är lättillgängligt och väl försett med stigar och vindskydd. I Umeälven finns grov gädda samt ett svagt bestånd av harr och öring. I Rusträsket finns grov abborre och gädda samt ett litet öringbestånd. Mörtträsket har ett mycket attraktivt fiske efter stor abborre och gädda. Rusbäckens strömsträckor är fokuserade till den nedre halvan av bäcken, medan den övre halvan har fler lugna sträckor. Särskilda regler/fiskekort gäller för Rusbäcken.

 

Fiskarter

Rusbäcken: Öring, harr, gädda, abborre
Umeälven: Gädda, abborre, sik (små bestånd av öring, harr)
Rusträsket: Abborre, gädda (svagt öringbestånd)
Mörtträsket: Vegetationsrik skogssjö med storvuxna bestånd av abborre, gädda

Fiskekort/båt/boende

Boende/Fiskekort: Kattisavans Camping 0950 – 180 60
Inom campingens område finns även möjlighet till P & T-fiske (särskilt fiskekort)

Regler/Minimimått

Samtliga vatten är upplåtna för sportfiske med handredskap.
Minimimått: Harr och öring 30 cm.
Rusbäcken: Endast flugfiske med flugspö och hullingfria krokar. Det råder också fångstbegränsning, 1 st harr eller öring minst 40 cm per dag. Obs! Endast dagkort säljs för Rusbäcken!

Djupkartor


Info

Anders Sandberg, Kattisavan:  070- 231 81 14
Reine Fondelius, Kattisavan: 070-304 88 44