Knaftens FVO

Knaftens fiskevårdsområde ligger cirka 20 km söder om Lycksele, efter väg 353. Området omfattar cirka 30 km av Örån, och cirka 15 sjöar och mindre tjärnar. I Öråns (Öreälven inom Lycksele kommun) strömmande avsnitt finns det harr och öring. I Mettjärn finns ett naturbestånd av öring, men den domineras av abborre. I Blåtjärnarna och Gumsnästjärn sker fiskutsättningar vår och höst.

Fiskarter

Örån (Öre älv): Öring, harr, gädda, abborre
Mettjärn: Abborre, öring
Blåtjärnarna: Röding, regnbåge
Gumsnästjärn: Öring, regnbåge

Fiskekort/båt/boende

Möjlighet finns att hyra ”flottarkoja” vid Grankottaselet. Enkelt boende, kamin med kokmöjlighet, för ca. 6 personer. Info och bokning görs hos Magnus Bäckman i Knaften tel 0950 – 200 79.

Regler/Minimimått

Sportfiske med handredskap. I Blåtjärnarna och Gumsnästjärn max 3 st öring/röding per dag.
Minimimått: Harr och öring 30 cm.

Info

Henrik Nilsson: 0705665953
Robin Frohm: 0730219437
Lars Birgersson: 0950-201 70
Henrik Linder: 070-331 33 20
Gunnar Jonsson: 070-680 49 15