Vandringsled Kyrkstigen

Kyrkstigen (även kallad Lillskogsstigen) är en fin och stadsnära vandring på ca 6 km i lättvandrad terräng. Man ansluter enklast och bäst tillstigen från Tannbergsskolan i Lycksele (X 7169179 – Y 1631190).

Tidigare anslutning från Lillskogstorpet revideras from 2023 enligt nedan:
Lillskogstorpet är privatägt, så även anslutningsvägen in till Lillskogstorpet (X 7169179 – Y 1631190), vilket var den tidigare angivna anslutningen till Kyrkstigen.

Visa hänsyn till de boende och kör inte in på denna privata väg till torpet. Bilen parkeras lämpligen vid den lilla skogsbilvägen på följande koordinat: SWEREF 99 TM: N 7168739, E 669622 (WGS 84: 64°36’3.9″N 18°32’44.3″E)
Anslut sedan till Kyrkstigen till fots.

Till denna plats kommer du bäst genom att köra från Lycksele mot Vilhelmina (v. 360). Ca 11 km från Lycksele nås skylten BETSELE 4. Kör in på den vägen till du når koordinaterna ovan.