Lycksele FVO

Lycksele FVO innefattar centrala Lycksele med de gäddrika Tuggen, Hällfors- samt Betselemagasinet i Umeälven. Dessutom innefattas ett flertal sjöar samt Tannbäcken och den nedre delen av Lycksbäcken. Storbacksjön och Tannträsket är två av de större sjöarna i området. Båt finns att hyra i Storbacksjön. I utloppskanalerna från kraftverken fångas varje år grov gädda och öring. Observera dock de särskilda säkerhetsregler som gäller vid dessa kraftverk. Överträdelse är inte bara farligt utan kan även komma att beivras av vaktpersonal.

Fiskarter

Ume älv: Gädda, abborre, harr, sik (svagt öringbestånd)
Lycksbäcken: Harr, abborre, gädda (svagt öringbestånd)
Tannbäcken: Harr, abborre, gääda (svagt öringbestånd)
Tannträsket: Abborre, gädda
Storbacksjön: Abborre, gädda, harr (finns även båtuthyrning)

Fiskekort/båt/boende

Lycksele Turistbyrå: 0950-169 90
Shell, Lycksele: 0950-125 00

Djupkartor
Info

Lars Ohlsson: 070 323 70 17: acliv.utb@gmail.com
Peter Hagfors: 070 660 64 29:  p.hagfors@gmail.com
Staffan Wänstedt 073 813 71 21:  staffan.vanstedt@trafikverket.se