Rusksele SFF

Rusksele SFF innefattar huvudsakligen Vindelälven (ca 10 km) varav största sträckan utgörs av lugnflytande sel, som i slutet av Rusksele by blir mer strömmande/stryckande med grova stenblock och holmar där man kan ha ett fint fiske efter harr, öring, sik, abborre och gädda. I området ingår även några mindre tjärnar.

Fiskarter

Vindelälven: Gädda, abborre, harr, öring, lax, sik
Stortjärn, Missentjärn, Kåtatjärn: Viss inplantering av ädelfisk. OBS att vissa kan vara utarrenderade
Hör med Handlarn i Rusksele.

Fiskekort

Handlar, Rusksele: 0950-54 10 07

Regler/Minimimått

Se fiskekort.

Info

Handlarn, Rusksele