Vormsele FVO

Vormsele FVO ligger cirka 40 km norr om Lycksele längs V 363. I området finns de långa och fina forsarna Vorm- och Linaforsen. I Vormforsen finns också en fin rastplats och utkiksplats över den vilda Vindelälven. Linaforsen har en fin rastplats i direkt anslutning till vägen.  I sjön Abborrtjärn finns öring, röding och harr. Särskilt fiskekort krävs.

FVO Vormsele Karta

Fiskarter

Vindelälven: Gädda, abborre, harr, öring, lax, sik
Abborrtjärn: Öring, röding, harr

Fiskekort

Digitalt: www.fiskekort.se/vormsele/
Fysiskt: Finns att köpa i Vormsele, se hänvisningsskyltar i byn.

Regler/Minimimått

Vid ett dispensfiske krävs dispenskort och särskilda regler gäller.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Endast fiske med handredskap.
För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som givetvis måste ha löst giltigt fiskekort.
Allt fiske enligt gällande sötvattensregler.

Öring

Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.
Fiskeperiod: 1/5 – 31/8 samt 15/10 – 31/12 övriga tider fiskeförbud.

Lax

Minimimått 50 cm
Max en lax per fiskare och dag.
Fiskeperiod: 19/6 – 31/8 övriga tider fiskeförbud.
Ev. dispensfiske under tiden 1/9-14/9

Harr

Minimimått 35 cm
Fiskeförbud 15/4 – 31/5

Djupkarta