Öre-Långsele FVO

 

Öre- Långsele fiskevårdsområde ligger cirka 40 km S Lycksele efter väg 598, via Hedlunda – Gäddträsk-Långsele. Området omfattar del av Öreälven med biflöden samt ett antal sjöar och tjärnar. Området är kuperat med vacker utsikt, strövstigar och två fina forsar, Skangsel och Storforsen som ligger på gränsen mot Örträsk FVO.

Fisket

I Öreälvens strömmande delar finns harr och öring. I de lugnare delarna samt i sjöar och tjärnar finns abborre och gädda. I flera tjärnar finns abborre och gädda. I Abborrtjärn och Rörtjärn finns P&T – fiske på regnbåge sommartid och röding vintertid. Särskilt fiskekort behövs för utsättningvattnen.

Fiskarter

Örån (Öre älv): Abborre, gädda i lugna avsnitt, harr i strömmande partier
Vänjaurbäcken: Abborre, gädda, harr
Abborrtjärn: Regnbåge, röding

Fiskekort/båt/boende

Säljs i byn Långsele- se skyltar kortförsäljning.

Regler/Minimimått

Sportfiske med handredskap. Minimimått för harr och öring är 30 cm. Max 3 st regnbågar/dag.
I Abborrtjärn råder fiskeförbud 15/9 – 15/3

Info

David Jonsson: 070-391 73 35
Kenneth Edlund: 070-308 47 55