Örträsk FVO

Örträsk FVO ligger cirka 60 km SO om Lyckele efter väg 353. Det omfattar delar av Vargån och Öreälven. Det ingår även ett antal sjöar och tjärnar. Vargån har bestånd av harr och öring i de strömmande delarna. Öreälven nedströms Storforsens kraftstation samt Vargån, har harr och öring. Sandsjön är en stor klarvattensjö med fint fiske efter abborre, gädda, sik och öring. I Vargå-Hedtjärn inplanteras röding och öring. Väg finns ända fram till tjärnen.

Fiskeregler

Sportfiske  med handredskap om ej annat anges.
OBS! Särskilt fiskekort krävs i Vargåhedtjärn, fångstbegränsning – se fiskekortet.

Fiskarter

Örån (Öre älv): Gädda, abborre, harr, öring
Örträsk: Abborre, gädda, öring, sik
Vargåhedtjärn: Röding, öring (särskilt fiskekort)
Vargån: Öring, harr
Sandsjön: Abborre, gädda, öring, sik
Mörtsjön: Gädda, abborre

Fiskekort

  • ICA Nära, V Örträsk: 0932-301 74
  • Örträsk Livs, Örträsk: 0932-300 15
  • Karl-Göran Svalberg,  Örträsk: 070-359 49 13

Regler/Minimimått

 

Info

Karl-Göran Svalberg,  Ö Örträsk: 070-359 49 13
Rolf Wahlberg, Örträsk: 070-287 65 22