Umgransele FVO

Umgransele FVO ligger ca 20 km N om Lycksele längs E12, och kännetecknas av det fina gäddfisket i Umeälven samt ett flertal utsättningstjärnar med regnbåge, röding och öring.

Sörbäckens FVO

Sörbäckens fiskevårdsområde ligger cirka 30 km SV om Lycksele. Det omfattar den fina öringsjön Vänjaurträsk, bäckarna Sör- Hornmyr- och Vänjaurbäcken samt ett flertal mindre tjärnar.

Ruskträsk FVO

Ruskträsk FVO är beläget ca 35 km norr om Lycksele efter v. 365 (riktning Norsjö). Området är mest känt för det mycket fina öringfisket i Ruskträskbäcken.

Rusksele SFF

Rusksele SFF innefattar huvudsakligen Vindelälven (ca 10 km) varav största sträckan utgörs av lugnflytande sel, som i slutet av Rusksele by blir mer strömmande/stryckande.

Örträsk FVO

Örträsk FVO ligger cirka 60 km SO om Lyckele efter väg 353. Det omfattar del av Vargån, Öreälven samt Örträsk och Sandsjön. Vargå-Hedtjärn är ett fint och lättillgängligt utsättningsvatten i närheten av Örträsk by.

Till toppen